Koulutyö

YLEISTÄ

Syksyllä 2020 toimimme koulujen toiveiden mukaisesti päivänavauksien ja  muun toiminnan osalta. Toiveet koulutyön osalta poikkeustilanteessa voi lähettää omalle kouluyhteyshenkilölle tai Hannelle hanne.seppa(tämä korvataan ät-merkillä)evl.fi.

OPPITUNTIVIERAILUT

Työntekijät tekevät erilaisia vierailuja koulujen oppitunneille ja koulut käyvät meillä tutustumassa koulupäivän aikana. Alla muutamia esimerkkejä, mitä kaikkea yhteistyötä ollaan tehty. Näitä voit kysyä suoraan yhteyshenkilöltä tai olla yhteydessä hanne.seppa(tämä korvataan ät-merkillä)evl.fi

Kanttorin virsitunnit
Papin työstä kertominen, kirkolliset toimitukset
Kirkon, kappelin tai Chapplen ja sen toiminnan esittely (mukana voi olla pappi, nuorisotyönohjaaja, vahtimestari, kanttori, perhetyönohjaaja tai diakoni)
Jeesuksen Ystävät-oppitunti Raamatun kertomuksista alakoululaisille
Tunnetaitotunnit 5-6lk, voidaan tarvittaessa muokata kaikenikäisille sopivaksi.

TAPAHTUMAT JA TEMPAUKSET

Seurakunta järjestää kouluja varten tapahtumia, joista osa saattaa olla suunnattu jollekin tietylle vuosiluokalle. Koulukonsertit, joita on tarjota muutama syksyisin alakouluille yritämme jakaaa tasapuolisesti niin, että peräkkäisinä vuosina samalle koululle ei osu vuoroa. Osallistumme myös mielellämme yhteistyössä, johonkin koulun järjestämään tapahtumaan, juhlaan tai vanhempainiltaan. Lisätietoa hanne.seppa(tämä korvataan ät-merkillä)evl.fi

Vuosittain:
4-retket Olarin kirkolle huhti-toukokuussa
Koulukonsertteja alakouluille (rajattu määrä)

Tapahtumia ja tempauksia, joita ollaan tarjottu eri vuosina
Luther-näytelmä
Liikkuva koulu ja seurakunta-tapahtuma
Päihteiden kokokemusasiantuntijavierailuja

PÄIVÄNAVAUKSET JA PÄIVYSTYKSET

Päivänavauksia tarjotaan kouluille keskimäärin 1krt/kk salissa. Joissakin kouluissa päivänavaukset on toteutettu keskusradion kautta ja myös päivänavaus-cd on ollut mahdollinen tapa viikottaiseen päivänavaukseen. Pääsääntöisesti vuoden 2020 alusta alakouluissa päivänavauksen käy pitämässä koulun oma seurakunnan yhteyshenkilö.

Päivystyksiä on pidetty välituntisin tai pitemmällä ruokatauolla sekä alakoulujen ja yläkoulujen puolella. Jos koulu haluaa seurakunnan työntekijän päivystämään tiloihinsa kannattaa olla yhteydessä omaan yhteyshenkilöön.

KOULUKIRKOT

Koulukirkon voi varata oman yhteyshenkilön kautta. Suosittuja ajankohtia on luonnollisesti adventti- ja joulunaika, pääsiäinen ja toukokuun viimeiset viikot. Koska Tapiolan kirkkoa remontoidaan, myös Olarin tiloihin on enemmän kysyntää. Varaathan koulukirkkosi ajoissa. Olarin kirkon lisäksi koulukirkko voidaan pitää Olarin tai Matinkappelilla. Jos koulukirkko on esimerkiksi oppilaiden kyytien takia hankala järjestää, voimme pitää myös hartauden koululla.

Olarin seurakunta kehittää uutta materiaalia parhaillaan pääsiäis- ja kevätkirkkoihin, joita voidaan tarpeen mukaan muokata koulullenne sopivammaksi. Monella koululla on jo valmiiksi hienoja perinteitä kirkkojen osalta ja samalla kaavalla voimme toteuttaa niitä jatkossakin.

RYHMÄYTYKSET

Seurakunta osallistuu joka vuosi 7-luokkalaisten ryhmäytyksiin, koulun tai kunnan nuorisotyön kutsumana. Ryhmäytyminen on tärkeä osa oppilaiden hyvinvointia ja kehittää nuoren suhdetta itseensä ja muihin.
Jos luokkasi tilanne kaipaisi ryhmäytystä, kysy asiasta omalta yhteyshenkilöltäsi.

KRIISITYÖ

Paitsi, että ollaan mukana arjessa ja juhlassa, halutaan olla mukana myös tukemassa erilaisissa kriisitilanteissa. Tukea voimme esimerkiksi läsnäololla kouluilla niin oppilaille kuin henkilökunnalle tai suruhartaudella, toiveidenne mukaan. Kaikille kouluille on toimitettu aikoinaan surulaatikko kriisityötä tukemaan.

KUMPPANUUDEN KORIT

“Suomen evankelis-luterilainen kirkko on kehittänyt neljän korin mallin, joka auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnan sivistystoimen ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Kullakin korilla on omat pelisäännöt ja yhteistyön muodot. Korit ovat 1) yleissivistävä opetus, 2) perinteiset juhlat, 3) uskonnolliset tilaisuudet ja 4) kasvun ja hyvinvoinnin tuki. Mallissa on otettu huomioon Opetushallituksen ohjeet .” –oph.fi.

Malliin voit tutustua TÄÄLLÄ