ETÄ ROK

Ohjeet ja tehtävät ETÄ ROKkiin & poissaolijoille.

Lähetä vastaus viikon sisällä sähköpostilla Helille: heli.viksten (at) evl.fi

YKKÖSET:

11.9.
1. Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi. 🙂
2. Pohdi ja kirjoita mitä taitoja isonen tarvitsee?
3. Mitä odotuksia ja toiveita ROK-koulutuksesta ja isostoiminnasta?
4. Millainen isonen haluaisit olla?

25.9.
1. Täydennä seuraavat lauseet: Leikkiminen minusta on…, Paras leikki riparilla…, En voi leikkiä ryhmässä, jossa..
2. Pohdi mitä hyötyä leikeistä on (kirjallisesti).
3. Mitä asioita pitää muistaa vedettäessä leikkiä?
4. Mieti valmiiksi leikkejä joita voi käyttää ensimmäisenä päivänä/leirin keskivaiheilla lopussa. Treenaa näiden leikkien vetämistä muille ja kuvaa siitä video, jos mahdollista.

9.10.
1. Miksi itsensä tunteminen on tärkeää?
2. Miten voin oppia tuntemaan itseäni?
3. Tee ITSELLESI ajatuskartta tai jollain muulla tapaa pohdi paperille seuraavia asioita:
Missä olen hyvä?
Mistä tulen? Millainen on perheeni? Mitä asioita kotona on opetettu arvostamaan?
Millainen haluaisit olla? Mitä kohti haluat kasvaa?
Mikä auttaa sinua saavuttamaan haluamasi tavoitteet?
Millaisissa asioissa voin auttaa toisia? Missä itse tarvitsen apua?
Keksi kuusi asiaa, jotka tekevät sinut onnelliseksi tai josta olet kiitollinen.

Tehtävää 3. ei tarvitse palauttaa Helille, se jää itsellesi muistoksi, jonka voit myöhemmin liimata rok-vihkoosi.

23.10.
1. Rakenna kuvitteellinen rippikoululainen, kerro millainen hän on: 
Pohdi; nimi, luonne, millä tavalla suhtautuu ripariin, harrastukset, millainen perhe, missä viettää aikaansa, toteemieläin, lempijuoma, ja onko joku erityishaaste?
* Miten tällaista riparilaista on helpoin lähestyä
* Miten hänet saa parhaiten mukaan koko ryhmän jäseneksi
* Mitä annettavaa hänellä voisi olla koko ryhmälle
3. Kirjoita ajatuksiasi vuorovaikutustaidoista. Miksi ne ovat tärkeitä? Missä vuorovaikutustaidoissa olet hyvä? Mitä vuorovaikutustaitoja haluaisit kehittää? Miten omia vuorovaikutustaitojaan voi parantaa?


KAKKOSET:

11.9.
1. Mitä haluaisin vielä oppia isosuudesta?
2. Kokemukset riparilta isosena: mikä tuli yllätyksenä? Mitä ongelmakohtia tuli? Mitkä tapaukset jäivät pohdituttamaan? Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
3. Missä onnistuit isosena? Mitä oivalsit?

25.9.
1. Mieti viime leiriäsi. Kuinka leikkien veto sujui? (Mikä meni hyvin, mitä kehittäisit?)
2. Mikä merkitys on ohjaustyylillä leikin vedossa?
3. Pohdi mitä eroa on innostamisella ja innostumisella? Mitä hyötyä niistä on leikkien kannalta?
4. Mitkä ovat konkreettisia keinoja innostaa?
5. Treenaa vähintään yhden leikin vetoa edellä pohdittuja oppeja peilaten ja kuvaa video, jos se on mahdollista.

9.10.
1. Miksi itsensä tunteminen on tärkeää?
2. Miten voin oppia tuntemaan itseäni?
3. Tee ITSELLESI ajatuskartta ROK-vihkoon tai jollain muulla tapaa pohdi paperille seuraavia asioita:
Missä olen hyvä?
Mistä tulen? Millainen on perheeni? Mitä asioita kotona on opetettu arvostamaan?
Millainen haluaisit olla? Mitä kohti haluat kasvaa?
Mikä auttaa sinua saavuttamaan haluamasi tavoitteet?
Millaisissa asioissa voin auttaa toisia? Missä itse tarvitsen apua?
Keksi kuusi asiaa, jotka tekevät sinut onnelliseksi tai josta olet kiitollinen.

Tehtävää 3. ei tarvitse palauttaa Helille, se jää itsellesi muistoksi. Jos teet erilliselle paperille, voit liimata sen rok-vihkoosi.

23.10.
1. Rakenna kuvitteellinen rippikoululainen, kerro millainen hän on: 
Pohdi; nimi, luonne, millä tavalla suhtautuu ripariin, harrastukset, millainen perhe, missä viettää aikaansa, toteemieläin, lempijuoma, ja onko joku erityishaaste?
* Miten tällaista riparilaista on helpoin lähestyä
* Miten hänet saa parhaiten mukaan koko ryhmän jäseneksi
* Mitä annettavaa hänellä voisi olla koko ryhmälle
3. Kirjoita ajatuksiasi vuorovaikutustaidoista. Miksi ne ovat tärkeitä? Missä vuorovaikutustaidoissa olet hyvä? Mitä vuorovaikutustaitoja haluaisit kehittää? Miten omia vuorovaikutustaitojaan voi parantaa?